Tag Archives: đèn đứng

Các loại đèn trang trí – tên gọi và chức năng

Hiện nay ở Việt Nam, các loại đèn trang trí đã trở nên quen thuộc. Tuy nhiên, cách gọi tên mỗi loại đèn chúng ta chưa thống nhất. Thậm chí, nhiều người chưa biết chức năng của mỗi loại đèn trang trí. Tên gọi các loại đèn trang trí Đèn bàn: Đèn bàn có 2 […]