Đèn bàn Resta 13

860,000

Chân đèn: gỗ óc chó

Chụp đèn: vải linen