Đèn bàn Resta 12

650,000

Chân đèn: gỗ tần bì (ash)

Chụp đèn: vải linen