Đèn bàn Resta 12

910,000

Chân đèn: gỗ óc chó

Chụp đèn: vải linen