Founder of Resta: Phạm Minh Quốc

Tel: 0933141888

Xưởng sản xuất: đường Vĩnh Phú 38A, khu phố Hòa Long, phường Vĩnh Phú, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương

Email: quoceco@gmail.com