Đèn bàn Resta 15

750,000

Chân đèn: inox mạ gold

Chụp đèn: vải linen