Đèn bàn Resta 14

690,000

Chân đèn: inox đánh bóng

Chụp đèn: vải linen