Bảo hành 01 năm và bảo trì suốt đời

  • Tất cả đèn Resta đều được bảo hành một năm kể từ ngày giao đèn.
  • Bảo hành cho tất cả lỗi do thiết kế, sản xuất, đóng gói, vận chuyển.
  • Đèn hư hỏng do khách hàng sử dụng, Resta hỗ trợ sửa chữa
  • Quý khách gọi số 0933141888 để bảo hành, sửa chữa đèn
  • Trường hợp quý khách muốn đổi, thay thế phụ kiện như chao đèn, đổi công tắc từ on/off sang dimmer … vui lòng liên hệ Resta.
  • Đèn Resta tự thiết kế và sản xuất nên việc bảo hành hay sửa chữa, thay thế phụ kiện, Resta sẽ thực hiện dễ dàng, nhanh chóng và chất lượng.