CHÍNH SÁCH TRẢ VÀ ĐỔI HÀNG

  1. CÁC TRƯỜNG HỢP ĐƯỢC TRẢ HÀNG, ĐỔI HÀNG:
  • Đèn không đúng hình ảnh giới thiệu, quảng cáo
  • Đèn không đủ các bộ phận để lắp ráp
  • Đèn bị lỗi, không sử dụng được
  1. CÁC TRƯỜNG HỢP KHÔNG ĐƯỢC ĐỔI HOẶC TRẢ:
  • Đèn đã sử dụng, dơ, cũ hoặc hư hại.
  • Hàng bán khuyến mãi.
  1. THỜI GIAN VÀ THỦ TỤC ĐỔI, TRẢ HÀNG:

Thời gian được phép đổi, trả hàng: Trong vòng 20 ngày kể từ ngày nhận đèn

Thủ tục đổi, trả hàng:

  • Khi có yêu cầu đổi, trả hàng xin quý khách vui lòng liên hệ Resta qua hotline 0933141888
  • Resta chịu chi phí phát sinh dịch vụ đổi, trả hàng