Trong năm 2021, chúng tôi phát triển các mẫu đèn sàn hiện đại. Resta sử dụng gỗ tự nhiên làm thân đèn và vải cotton làm chao

Chân gỗ óc chó trong “Đèn cây, đèn sàn gỗ óc chó”

Đèn sàn Resta

Gỗ ash trong mẫu “Đèn cây đứng, đèn sàn gỗ ash”

Đèn sàn Resta

Chân đèn sơn màu đen tuyền trong “Đèn đứng Resta màu đen”

Mẫu đèn sàn hiện đại thép inox 304

Đèn sàn Resta
Đèn sàn Resta