Sau đây là các hình ảnh đèn do khách hàng chụp và gửi lại cho Resta

Resta rất trân trọng cảm ơn quý khách về việc này