0 Flares Facebook 0 Twitter 0 LinkedIn 0 Buffer 0 Filament.io 0 Flares ×

Phạm Minh Quốc

Sinh năm 1978, quê ở Hương Sơn, Hà Tĩnh

Tốt nghiệp Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội năm 2000

Làm việc tại Vietinbank hơn 10 năm trước khi thành lập và điều hành Resta