Giới thiệu Resta

Người thiết kế

Posted on

Phạm Minh Quốc Sinh năm 1978, quê ở Hương Sơn, Hà Tĩnh Tốt nghiệp Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội năm 2000 Làm việc tại Vietinbank hơn 10 năm trước khi thành lập và điều hành Resta